Skip navigation
Roliga timmen - Utmaning - Vattenflaskor

Hur lång tid tar det att fylla flaskorna?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematik

Tags  Übung

Lenora går till en vattenkälla som har 3 kranar, för att fylla alla sina 10 flaskor med vatten. En av flaskorna tar 1 minut att fylla, en annan 2 minuter, en annan 3 minuter etc. Hur borde Lenora distribuera sina flaskor på kranarna så att hon spenderar minst tid på att fylla flaskorna? Hur lång tid tar det?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.