Koda med TI | Ljusintensitet, If och While | TI-Nspire CXCAS

I denna tredje aktivitet i kapitel 3 ska vi använda oss av ljusintensitetsvärdet för att styra färgen hos lysdioden RGB.

Syfte:

  • Läsa av ljusgivaren och kontrol-
    lera antingen ljusintensiteten från lysdioden eller ljudet från högtalaren

Använda omvandlingsformler för att ändra från värden för ljusintensitet till värden för lysdioden

 

Exemplet kan användas tillsammans med TI-Nspire Cx CAS handenhet och även datorprogramvaran.

Publisher specific license