Video | Geometri med TI-Nspire

Numerisk, analytisk och grafisk beräkning av arean för en triangel

Videos

Publisher specific license