Geometri med TI-Nspire

Upptäck de proportionella egenskaperna hos en triangel utgående från dess bisektriser

Videos

Publisher specific license