Video | Geometri med TI-Nspire

Upptäck egenskaperna hos de särskilda linjerna i en triangel

Videos

Publisher specific license