Skip navigation
Video | Grafer med TI-Nspire

Ma 2 - Dynamisk utforskning av tangenten till en parabel

Publisher: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Topic: Mathematics

Tags Computer Algebra, Dynamic Simulations, Graphing, Parabola, Tangent

Dynamisk utforskning av tangenten till en parabel: grafiskt och symboliskt

Videos

Publisher specific license