Video | Grafer med TI-Nspire

Dynamisk utforskning av tangenten till en parabel: grafiskt och symboliskt

Videos

Publisher specific license