Skip navigation
Video | Grafer med TI-Nspire

Gör en grafisk bestämning av linjen genom två punkter och dess skärningspunkter med koordinatsystemets axlar

Videos

Publisher specific license