skip_navigation
Video | Grafer med TI-Nspire

Utforska grafiskt linjära funktioner: nollpunkter, skärningar med y-axeln och skärningspunkter för två linjära funktioner

Videos

Publisher specific license