skip_navigation
Exempel | Funktioner

Exponentiella funktioner

Öppna den bifogade tns-filen i din TI-Nspire handenhet eller programvara.

Om du inte har någon programvara, kan du ladda ner en 30/90 dagars testversion på denna sida.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.