Skip navigation
Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-Nspire CX CAS

I denna andra lektion för kapitel 1 kommer du att lära dig hur man skickar argument till ett program och hur man visar resultat från uttryck.

Syfte:

  • Använda argument i ett program
  • Använda uttryck Disp-satser

Publisher specific license