skip_navigation
Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

I denna första lektion för kapitel 5 kommer du att lära dig en del om rit-kommandon som ritar olika geometriska former på räknarens grafskärm.

Syfte:

  • Använda [draw]-menyn för att komma åt ett ritkommando.
  • Lära sig syntaxen för en del vanliga ritkommandon.
  • Lära sig skillnaden mellan komman- don som använder punktkoordinater och pixelkoordinater.

 

Länk till webbsida

Publisher specific license