Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Denna tillämpning (VARNINGSMEDDELANDEN) använder loopar för att mata in så många värden som behövs, och som en utvidgning, kontrollerar om inmatade värden är giltiga och använder If-satser för att visa ett passande meddelande.

Syfte:

  • Lära sig om räkneverk och ackumulatorsatser.
  • Använda en loop i ett program för att få en obestämd mängd av data.
  • Använda ett ”flagg”-värde för att avsluta en loop.

Publisher specific license