skip_navigation
Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  MINT

Tags  Potenzen und Wurzeln ,  Programmierung ,  T3 ,  Algebra

I denna tredje aktivitet för kapitel 3 3 kommer du att lära dig om en annan form av If-satser i TI Basic och värdet av att förstå numeriska algoritmer.

Syfte:

  • Se strukturen hos If…Then…Else…End-satser.
  • Lära sig hur man testar om ett värde är ett heltal.
  • Vad är en algoritm?

Publisher specific license