skip_navigation
Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Kapitel 3 - Övning 2 - If…Then…End och sammansatta villkor

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  MINT

Tags  Gleichungen ,  Programmierung ,  T3

I denna andra lektion för kapitel 3 kommer du att lära dig om en mycket bättre villkorsstruktur och sammansatta villkor.

Syfte:

  • Undersöka If…Then…End-struktur.
  • Skapa sammansatta villkor med logiska operatorer.
  • Skriva ett program med If…Then…End- struktur som undersöker områden i koordinatplanet.

Publisher specific license