Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-84 Plus

I denna andra av tre aktiviteter i kapitel 1 ska du träna på att redigera ett enkelt program och lära dig att tömma start- skärmen på din räknare. Vi ska använda och lägga till saker i det program som skapades i första aktiviteten.

Syfte:

  • Använda programeditorn i TI Basic för att lägga till rader och redigera ett enkelt program.
  • Använda programmenyerna för att välja och klistra in kommandon i ett program.
  • Använda enkla redigeringsfunktioner för att infoga och ta bort saker.
  • Lära sig att tömma startskärmen.

Publisher specific license