Andragradsekvationer på djupet

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematik

Tags  Iteration ,  Algebra ,  Reihen ,  Computeralgebra ,  Lehrplan ,  Übung ,  Problemlösen ,  Quadratisch

Vi börjar först med ett geometriskt bevis. Metoden är också användbar i andra sammanhang än att lösa andragradsekvationer, t.ex. för att hitta max-/minpunkter hos andragradsfunktioner. Vi arbetar både med numeriska värden på koefficienter och helt symboliskt.

Publisher specific license