Sammanställa data

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematik

Tags  Lehrplan ,  Daten ,  Diagramme ,  Übung ,  Statistik

Här finns många tips hur man kan arbeta just med TI-Nspire som har väldigt många bra verktyg för den grundläggande undervisningen.

Publisher specific license