Stegen och lådan

Så här lyder uppgiften: ”En stege står lutad mot en vägg på ett sådant sätt att den precis nuddar den låda som står mot väggen. Lådan är en kub med sidan 1 meter. Stegens längd är 5 m. Hur högt upp på väggen når stegen?”
Vi använder här olika metoder för att komma fram till en lösning. Likformighet och Pythagoras sats kommer väl till heders och man kan men behöver inte använda trigonometri.
På de sista sidorna i aktiviteten tar vi upp hur man kan använda derivata för att lösa uppgiften så om man tittar på denna uppgift i kurs 2 så får man hoppa över derivatametoden och den delen passar istället för kurs 3 eller 4. 

Publisher specific license