skip_navigation
Wortelfunctie TI-Nspire CX

Wortelfunctie, Functies & Grafieken

Author: WIL-de Wiskunde

Topic:  Mathematik

Tags  Funktionen

In deze video laten we jullie zien hoe je wortelfuncties kunt onderzoeken op de TI-Nspire CX.

Videos

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 

Meer info: Creative Commons.