Simulering med sannolikheter

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Lehrplan ,  Übung ,  Wahrscheinlichkeitsrechnung ,  Statistik

En rad med nollor och ettor visar ofta ett mönster där ettor och nollor kan klumpa ihop sig i en längre sekvens. Vi tar också upp den kända födelsedagsparadoxen med en enkel simulering och visar på en förklaring

Publisher specific license