Priser och index

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Regression ,  Lehrplan ,  Materialien zum Bestellen ,  Übung ,  Mathematisches Denken ,  Funktionen ,  Graphen ,  Statistik

Vi jämför konsumentprisernas förändring med linjära och exponentiella förändringar. Begreppet förändringsfaktor lyfts fram på ett naturligt sätt.

Publisher specific license