Insektsvandring

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Kreise ,  Computeralgebra ,  Lehrplan ,  Ableitung ,  Geometrie

Här mixar vi algebra, analytisk geometri och derivator. Vi får ganska krångliga ekvationer att lösa och långa uttryck med rottecken som ska deriveras. I problemen används både grafiska/numeriska metoder och exakta algebraiska metoder där vi tar hjälp av TI-Nspire´s kraftfulla CAS-verktyg. Aktiviteten passar bra för ambitiösa elever i både kurs 4 och 5.

Publisher specific license