skip_navigation
Undersökning av primitiva funktioner

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funktion f(x).

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Lehrplan ,  Übung ,  Funktionen ,  Graphen ,  Integralrechnung

 

Nödvändiga förkunskaper är att känna till begreppet integral definierad med hjälp av arean mellan funktionsgrafen och x-axeln.

 

 

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

 

Publisher specific license