Andragradsfunktioner del 3

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Lehrplan ,  Übung ,  Linear ,  Quadratische Funktionen

 

I denna övning ska vi studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktionen y = a(x-k)2 + c påverkar utseendet för funktionen. 
Övningen är den tredje delen av fyra i en serie med samma tema.

 

 

Notera i programvaran: 
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

 

Publisher specific license