Andragradsfunktioner del 1-del 2

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  T3 ,  Lehrplan ,  Messwerterfassung ,  Linear ,  Mechanik ,  Quadratische Funktionen

I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c i andragradsfunktionen y = ax2 + bx + c påverkar utseendet för funktionen. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Publisher specific license