Samma lutning

Vi har två godtyckliga punkter på kurvan till en allmän andragradsfunktion. Du ska nu undersöka om värdet på riktningskoefficienten för linjen genom punkterna alltid har samma värde som riktningskoefficienten för tangenten till kurvan genom den punkt vars x-värde är ligger mittemellan de två punkternas x-värden.

Publisher specific license