Skip navigation
Ringa in en cirkel

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Mathematisches Denken ,  Kreise ,  Materialien zum Bestellen ,  Pythagoras ,  Trigonometrie

Använd pythagoras sats och symbolhantering för att ringa in en cirkel. 

Publisher specific license