skip_navigation
Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Physik

Tags  Messwerterfassung ,  Übung ,  Physik

Syfte:
Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Materiel:
Plexiglasspruta (20 cm3), tryckgivare TI-Nspire och labsläde.

Mätutrustningen:
• Anslut tryckgivaren till kanal CH 1 på labsläden.
• Tryck kolven ända in i botten på trycksprutan och anslut sedan kolven till tryckgivaren

Publisher specific license