Skip navigation
Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Texas Instruments Sverige

Topic: Physics

Tags Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Syfte:
Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Materiel:
Spole med 600 varv, spänningsprobe, TI-Nspire och labsläde.


Mätutrustningen:
• Anslut spänningsproben till kanal CH 1 på labsläden.

Publisher specific license