skip_navigation
Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Physik

Tags  Messwerterfassung ,  Physik

Syfte:
Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Materiel:
”Skönsjungande” person, en mikrofonsensor, TI-Nspire™ och labsläde.


Mätutrustningen:
• Träna dig att ljuda en ren ton.
• Anslut mikrofonen till kanal CH 1 på labsläden.

Publisher specific license