Svävare

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Physik

Tags  Übung ,  Physik ,  Volumen

Syfte:

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt. 

Materiel:

Två stämgafflar med resonanslådor, t ex 440 Hz, en dämpklämma att sätta på skänkeln på den ena stämgaffeln, en mikrofonsensor, TI-Nspire™ och labsläde.

Förberedelser:

Mätutrustningen:

  • Anslut mikrofonen till kanal CH 1 på labsläden.
  • Sätt de båda stämgafflarna med sina resonanslådor på ett bord. Vinkla resonanslådorna och rikta dem mot mikrofonen som är fäst ett stycke framför resonanslådornas mynningar.

Publisher specific license