Ringa in en cirkel

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Kreise ,  Computeralgebra ,  Tangente

Tre linjer är tangenter till en cirkel. Två av dessa tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln. Beräkna exakt arean av den största triangel som bildas av dessa tre tangenter.

Publisher specific license