skip_navigation
A0 pappret

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Lehrplan ,  Funktionen ,  Zahl

Format på rektangulära papper diskuterades så tidigt som 1789 efter revolutionen i Frankrike. En kommitté tillsattes och den beslöt att grund­formatet, som skulle kallas A0 (A-noll) skulle ha en area som är 1 m2. Måtten på det rektangulära pappret skulle vidare vara sådan, att om pappret delades i två lika stora delar, som då skulle kallas A1, skulle delarna vara likformiga med det ursprungliga pappret. Detsamma ska gälla de följande delningarna som då kallas A2, A3, A4, A5 och så vidare. Formatet A4 är kanske det som du känner till som ett standardformat på papper för utskrifter.

Din uppgift är nu att undersöka vilka mått A0-pappret ska ha för att ovanstående villkor om delningar ska gälla. Öppna filen A0-papper.tns. I denna finns instruktioner hur du ska genomföra övningen.Vilka ungefärliga mått har ett A0 och ett A4-papper och vilka är de exakta måtten hos dessa papper?

Vilken är den exakta arean hos ett A4-papper?

Hur mycket väger ett A4-papper av den sort som finns i det paket du ser på bilden?

Vad väger detta paket papper om du bortser från omslagspapprets vikt?

License not specified