Utforska cirkelns ekvation

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Tangente ,  Trigonometrie

Vi utnyttjar många av programmets funktioner för utforskningen. Man kan bl.a. rita cirklar med både geometriverktyg och som kägelsnittsekvationer i grafapplikationen. 
I slutet av aktiviteten så finns en uppgift där man drar en tangent från en viss punkt till en cirkel och man ska bestämma tangeringspunkten.
Lärarstödet innehåller utförliga anvisningar för hur man kan lösa uppgiften och det finns också svar med kommentarer till alla frågor som ställs.

Licence spécifique à l'éditeur