German Tank Problem

Statistiek toepassing. Een antwoord op de vraag "Wiskunde, wat heb je eraan?"
Beoordelen van de kwaliteit van schatters door middel van simulatie.

Author: Epi van Winsen

Topic:  Mathematik

Tags  Statistik

German Tank Problem

Begin 1943: de Economic Warfare Division van de Amerikaanse ambassade in Londen begint een samenwerking met het Britse Ministry of Economic Warfare waarbij men merktekens en serienummers analyseert op buitgemaakt Duits oorlogsmateriaal

Doel: beter inzicht te verkrijgen in de Duitse oorlogsproductie (hoeveel, wanneer en waar) en oorlogssterkte. Eerst banden van trucks, auto’s en vliegtuigen. Later tanks, trucks, kanonnen en raketten.

We gaan, gebruikmakend van simulatie op de TI-Nspire, onderzoeken welke schatters gebruikt kunnen worden en hoe goed die zijn.

Gemiddelde en standaardafwijking van een serie schattingen stellen je in staat om een goede schatter te kiezen.

Eenzelfde aanpak kan gebruikt worden om betrouw­baarheidsintervallen dynamisch in beeld te brengen en dan zijn we weer bij bekende stof.

Hiervoor wordt de TI-Nspire gebruikt waarbij op de achtergrond programmatjes wat taken verrichten. We bekijken de programma’s wel, zodat begrepen wordt wat er gebeurt.

License not specified