Skip navigation

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Tags: Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator,