skip_navigation

Priser och index

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Interest

Triangel under kurva

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Triangle

Undersökning av primitiva funktioner

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Integral calculus

Att inhägna ett rektangulärt område

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Area, Curriculum, Functions, Linear Functions

Uppvärmning med en vattenkokare

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

A0 pappret

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Number

Lunchträffen

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Functions

TI-Innovator System - re-boxed!

Repackage the entire TI-Innovator System components into a single, sealable box for less than 10 Euros.

Author: Hans-Martin Hilbig

Topic:  Other, STEM

Tags: Functions, STEM, TI-Innovator, Tips and tricks, Youtube

Data Analyseren met de TI-84 CE-T

Ben/Word je een TI-84 Plus (CE-T) gebruiker maar zit je nog vragen ivm data bestuderen?

Author: Peter Vaandrager

Topic:  Mathematics

Tags: Functions, Series

The Use of CAS in Exams

The Use of CAS in Exams - A lecture at the T3 International Conference in Chicago, March 2017

Author: Helmut Heugl

Topic:  Mathematics

Tags: Functions, Sharing Inspiration 2019, T3, Research

The Bungee Jumper: a simple mathematical model

Exploring the energy transfers as a bungee jumper falls by considering each of the three stores (kinetic, gravitational and elastic) as a function of x and then summing.

Publisher: T³ Europe

Author: Ian Galloway

Topic:  STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Dynamic Simulations, Functions, Mathematical thinking, Mechanics, Modelling, Physics, Sharing Inspiration 2019, Stochastics, Sustainability

Transversals in Triangles

Simple properties of medians, central verticals, angle bisectors and heights are shown.The idea is to show that it is not self-evident, that transversal lines in a triangle intersect in one…

Author: Dieter Bergmann

Topic:  Mathematics

Tags: 2D shapes, Algebra, Analysis, Analytic Geometry, Animations, Calculus, Chaos, Derivative, Didactics, Dynamic Simulations, Dynamic Systems, Equations, Function Plotter, Functions, Geometry, Graphing, Sharing Inspiration 2017, Solving equations, Triangle, Zeros

Simulation of a Chi-Squared Test of Association in a Two-Way Contingency Table

This code simulates a test of association for any two-way contingency table and compares it to the appropriate Chi-Squared distribution.

Publisher: T³ Europe

Author: Nevil Hopley

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Electricity, Functions, Engineering, Statistics, Magnetism, Stochastics, STEM, Test of hypothesis

Straight-line Graphs

Introducing the connection between linear equations and straight-line graphs

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Jay Timotheus

Topic:  Mathematics

Tags: Linear, Patterns, Functions

Higher maths (exam questions) on Functions

Exam level questions for Higher Maths on the topic of Functions

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: David J C Elgin

Topic:  Mathematics

Tags: Functions

Higher Maths Exam Questions

Higher Maths exam questions on the topics of straight line, differentiation, polynomials and functions are presented with solutions.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Topic:  Mathematics

Tags: Functions, Differentiation, Polynomial Division, Linear