Kasta tärningar med programmering

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Coding, Curriculum, Exam, Probability, Programming, Statistics, STEM

Valresultat Riksdagen 2018

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om resultatet från riksdagsvalet 2018.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Modeling, Curriculum, Probability, Exercise, Probability experiment, Statistics, Simulation

Normal Dağılım ve Olasılık Hesapları

Bu videoda TI-84 Plus CE-T üzerinde bulunan olasılık dağılım fonksiyonları ve çizim komutlarını kullanarak normal dağılım eğrisi üzerinde çalıştık.

Publisher: T³ Türkiye

Author: Yunus Emre Doğan

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics, Probability

Simulering med sannolikheter

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability, Statistics

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Labb - EKG

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Biology

Tags: Probability, Exercise

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Binomial formulas, Probability

Kortsamlarens dilemma

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Kortsamlarens dilemma är ett klassiskt sannolikhetsproblem Vi börjar dock med att undersöka ett liknande problem med tärning…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Calculus, Exercise, Probability, Probability experiment

Arbeta med normalfördelning

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability, Probability experiment, Statistics

Application ProbSim - TI-83 Premium CE

Utilisation de l’application ProbSim pour la calculatrice TI-83 Premium CE afin de simuler des probabilités, analyse des réglages avancés et étude d’une exemple simple “lancer de deux dés e…

Author: Texas Instruments France

Topic:  Mathematics

Tags: Probability, Research, Sharing Inspiration 2019

Khi2 - Test d'indépendance - TI 83 Premium CE

Illustration du test du Khi2 afin de calculer la probabilité critique dans le test d’indépendance. Vérification graphique et analyse d’un exemple. Tutoriel avec la calculatrice TI-83 Premiu…

Author: Texas Instruments France

Topic:  Mathematics

Tags: Tables, Sharing Inspiration 2019, Probability, Graphs, Exercise