Skip navigation

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection

Modellera en kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics, Physics

Tags: Data collection, Derivative, Exercise, Quadratic function, Tips and tricks

Tutorial respiratie en fotosynthese experimenten

Respiratie en fotosynthese onderzoeken bij planten met een CO2-sensor

Author: Natalie Dirckx

Topic:  Biology

Tags: Biology, Data collection, Experiment

Respiratie en fotosynthese

Onderzoek bij planten met een CO2 sensor, van autotrofe en heterotrofe organismen

Author: Natalie Dirckx

Topic:  Biology

Tags: Data collection

Elemente der Mathematik - Ausgabe für die SI in Schleswig-Holstein - Schülerband 9

Moderne Lehrbuchreihe: An geeigneten Stellen Hinweise und Beispiele zum Einsatz der TI-Nspire Technologie.

Author: Schroedel Verlag

Tags: Data collection

Ice and Salt

Use a temperature probe to investigate the effect of adding salt to a water/ice mixture.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Ian Galloway

Topic:  Mathematics

Tags: Physics, Data collection, Sustainability