Profile Of : Jan Elemans

user

Jan Elemans

Beuningen, The NetherlandsAs a Math teacher I like to explore the math-tools I have at my disposal. The TI84 is one of those tools and I think it can perform much more then we know right now.
I also encourage my students to program the TI84. It teaches them some basis programming skills that might be a usefull plus tot their working skills.

Normaal-waarschijnlijkheidspapier

Maak vanuit lijst 1 en 2 een plot op normaal-waarschijnlijkheidspapier.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Programming

Normale verdeling en vuistregels

Maak een plot met daarin de vuistregels bij de normale verdeling.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Programming

Afstand van punt tot lijn

Bepaal de afstand tussen een punt en een rechte lijn.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Programming

Haakjes wegwerken

Het wegwerken van haakjes maar dan door de TI-84 gedaan.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Programming

Differentie Quotient

Dit programma laat het Differentiequotiënt zien op meerdere intervallen.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Programming

Logaritmische schaalverdelingen

Maak een plot met enkel of dubbel-logaritmische schaalverdeling.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Logarithms

Opstellen sinuoide via regressie

Bepaal functie van f(x)=a+bsin(c(x-d)) uit data of uit samengestelde functie.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Sine

Eenheidscirkel en Sinus

Oplossingen van sin(x)=a worden gegeven en zichtbaar in de eenheidscirkel.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Programming

Eenheidscirkel en Cosinus

Dit programma geeft de oplossingen op cos(x)=a en laat dat ook grafisch zien in de eenheidscirkel.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Programming

Cirkeldiagram plotten

Plot een cirkeldiagram vanuit lijst 1

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics

Vereenvoudigen getallen en GGD

Vereenvoudig twee of drie getallen in één keer met de GGD

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Programming

Combinaties en rij van Pascal

Bepaal een of meerdere combinaties en de som daarvan uit de rij van Pascal

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Binomial formulas, Programming

Plot een lijn met vectorvoorstelling

Plot een lijn die als vectorlijn wordt aangeboden.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

ABC-Formule

Een uitgebreide variant van de ABC-formule

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: 2D shapes, Tutorial, Algebra, Programming, Analysis

Cosinusregel

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Number, Functions, Triangle

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Betrouwbaarheidsinterval bij steekproef

Bepaal een 68% of 95% betrouwbaarheidsinterval.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Sommatie van functiewaarden

Telt de functiewaarden voor je op

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Simultaneous equations, Algebra

Afstand in x-y vlak

Bereken de afstand tussen twee punten.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Hoek tussen twee lijnen

Bepaal de hoek tussen twee lijnen

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics