skip_navigation

Tallinjen

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Number

Summa och differens

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Number

A0 pappret

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Number

Upprepade beräkningar

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Exercise, Number

Fibonaccis talföljd

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Number, Numeric Integration