Skip navigation

ABC-Formule

Een uitgebreide variant van de ABC-formule

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: 2D shapes, Tutorial, Algebra, Programming, Analysis

Sommatie van functiewaarden

Telt de functiewaarden voor je op

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Simultaneous equations, Algebra

Afstand in x-y vlak

Bereken de afstand tussen twee punten.

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Binomial formulas, Algebra

Kwadraat afsplitsen

Kwadraat afsplitsen om zo de top en het bereik van een parabool te vinden

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Algebra

The Rover can Power and Drive learning in the classroom

The Rover can Power and Drive learning in the classroom
The TI-Innovator Rover provides a great opportunity to strive for multi-dimensional STEM focused integrated learning.

Author: Sanjeev Meston

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Programming, Algebra, Coding, Functions, Graphing, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Peltier Home

The aim of this activity is to obtain electrical energy with the difference of temperature by running reverse operation.

Author: İsmail DÖNMEZ, Gultekin Cakmakci

Topic:  STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Dynamic Simulations, Functions, Mathematical thinking, Mechanics, Modelling, Physics, Sharing Inspiration 2019, Stochastics, Sustainability

Arbeitsblätter für den TI-30X Pro MathPrint™

Diese Sammlung von Arbeitsblättern für den Mathematikunterricht soll dazu anregen, den Schulrechner TI-30X Pro MathPrintTM von Texas Instruments und die Möglichkeiten seines Einsatzes kenne…

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Heinz Klaus Strick

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Arithmetic, Analysis, Analytic Geometry, Stochastics

(Rover) Navigate a City with TI-Nspire CX (Math in Motion Plus)

Students will apply their knowledge of the relationships among distance, rate and time to write equations to optimize routes through a “city” or maze with obstacles.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Acceleration, Algebra, Angles, Distance

(Rover) Navigate a City with TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

Students will apply their knowledge of the relationships among distance, rate and time to write equations to optimize routes through a “city” or maze with obstacles.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Acceleration, Algebra, Angles, Distance

Lösa andragradare med programmering

Ma 2 - Algebra - Aktiviteten presenterar ett program som löser andragradsekvationer på tre sätt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Programming, Quadratic function, STEM

Nollställen och vertex med programmering

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Räta linjens ekvation med programmering

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM

Tangent och normal med programmering

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd …

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

TI-84 ile Programlama

Bu bölümde TI-84 içinde kullanıma hazır halde bulunan TI-BASIC programlama dili ile ikinci dereceden denklemlerin köklerini inceleyen bir program yazdık.

Publisher: T³ Türkiye

Author: Yunus Emre Doğan

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics, Algebra, Factorising, Parabola, Powers and roots, Programming, Quadratic function, Roots